Предности на автоматизацијата за мобилен маркетинг

Една од главните цели на организациите е усогласување на тимот за маркетинг и продажба, така што тие комуницираат и поефикасно ги интегрираат своите работни процеси. Од една страна, на маркетингот му треба библиотека со ресурси и процес на водечка генерација, додека на продажбата им е потребна леснотија на мобилност и колатерал за продажба на дофат на раката. Иако активностите за овие оддели можат да бидат различни, тие сепак се многу испреплетени. Ова е местото каде што идејата за