MobileAppTracking: SDK за атрибут за инсталирање на мобилен телефон

MobileAppTracking нуди SDK (Android или iOS) за лесно интегрирање на известувањето за која било рекламна мрежа или партнер за објавување во вашата развојна рамка. Откако SDK е интегриран, ќе можете динамично да ги следите настаните од кој било партнер од трета страна. MobileAppTracking не се потпира на UDID како метод на припишување - тие поддржуваат неколку алтернативи за атрибуција што се усогласени со политиките за продавница за апликации. Следете ги инсталациите за мобилни апликации и ангажманот на корисниците назад до вашето рекламирање за мобилни телефони