MomentFeed: Локализирани решенија за мобилен маркетинг за пребарување и социјално

Ако сте трговец во ланец ресторани или преку франшизи или малопродажен ланец, не можете да работите на секој пазар и медиум за да ја промовирате секоја локација без некој вид на систем. Вашата марка е во голема мерка невидлива за локално пребарување, слепа за ангажман на локален клиент, нема алатки за создавање на локално релевантни реклами и тие често не управуваат со целосно присуство на социјалните мрежи. Соединете го напорот со некои клучни промени во однесувањето на потрошувачите: 80%