Забелешка: Анотирајте ја и соработувајте ја вашата видео продукција

Забелешката ви овозможува да поканите корисници, да соработувате и да ги коментирате вашите видеа. Можете да ги користите вашите постоечки услуги за видео или хостинг услуги како Vimeo, Dropbox, Box, Youtube. Секој работи од приватна, единствена врска, што ви овозможува да споделувате и да давате повратни информации директно од вашиот тим или вашиот клиент, без потреба од сметка. Повратните информации се собираат со временската ознака на рамката за видео во просторијата за гледање. Можете да ги извезувате белешките директно во вашиот софтвер за уредување видео