Само што му испратив 1000 долари на Ноа!

Извинете за доцниот рок на ова! Испративме список на записи до Аде со секој запис да има поврзан случаен број (користејќи ја функцијата RAND во Excel и потоа сортирање на колоната). Потоа, Ханес требаше да избере случаен број во рамките на 108-те записи, за да не знае кој ќе биде победникот. Победник на подарокот од 1,000 долари беше Ноа на wpstar.com! Јас всушност ги покривам трошоците за трансакција во Paypal