4 стратегии за претворање на нови посетители во повратници

Имаме огромен проблем во индустријата за содржина. Практично, секој извор што го читам за маркетингот на содржини е поврзан со стекнување нови посетители, достигнување нова целна публика и инвестирање во нови медиумски канали. Сите тие се стратегии за стекнување. Аквизицијата на клиенти е најбавно, најтешко и скапо средство за зголемување на приходите, без оглед на која било индустрија или тип на производ. Зошто овој факт е изгубен од стратегиите за маркетинг на содржини? Приближно е 50% полесно