Падот на весниците

Некои луѓе во индустријата за весници би сакале да жалите за нив. Додека сè уште го сакам мирисот на хартија за весници и го сакам професионалното новинарство, индустријата е онаа за која сум засекогаш благодарен што добив чизма. Нема да продолжам повторно за тоа… моите претходни објави овде, овде, овде и овде доста го покриваат тоа! Сепак, со непобитната прогресија на времето и еволуцијата на технологиите, некогаш доминантната индустрија за весници