Растете: Изградете ја таблата за врвен маркетинг на Интернет

Ние сме големи обожаватели на индикатори за визуелни перформанси. Во моментов, ние ги автоматизираме месечните извештаи за извршната власт до нашите клиенти и, во рамките на нашата канцеларија, имаме голем екран што прикажува табла во реално време на клучните индикатори за перформанси на Интернет маркетингот на сите наши клиенти. Тоа беше одлична алатка - секогаш известувајте кои клиенти добиваат супериорни резултати и кои имаат можност за подобрување. Додека ние во моментов го користиме Гекоборд, постојат неколку ограничувања што ги имаме