CELUM напредува за управување со дигитални средства

Напишавме за целта на системите за управување со дигитални средства и нивната способност да помогнат во безбедното брендирање и испраќање пораки, да се обезбеди мотор за пребарување за наоѓање содржина, како и средство за конвертирање на типови медиуми за употреба преку различни канали. Напредните маркетинг дури ги користат системите за следење на усогласеноста на продажбата и маркетингот, како и ефикасноста на продажбата. Додека многу други ДАМ-системи се суштински прославен датотечен систем што навистина не ги подобрува процесите, CELUM