5 совети за да ги подигнете своите деловни брошури за еден степен

Вашата продажба со еден лист, медиумски комплет, брошура, PDF, брошура за производи… како и да сакате да ја наречете, потребна е помош. Неодамна составивме комплет за медиуми и спонзорства за страницата по барање по поднесеното барање. Факт е, луѓето сè уште сакаат да преземаат и печатат документи и ние сè уште сакаме да дистрибуираме печатени производи рачно. Да не го спомнувам фактот дека убавото парче за печатење може да привлече доста внимание.