Транзистор: домаќин и дистрибуирајте ги вашите деловни поткасти со оваа платформа за објавување

Еден од моите клиенти веќе прави фантастична работа во користењето видео низ нивниот сајт и преку YouTube. Со тој успех, тие бараат да направат подолги, подлабоки интервјуа со гости, клиенти и внатрешно за да помогнат во опишувањето на придобивките од нивните производи. Подкастингот е сосема поинаков ѕвер кога станува збор за развивање на вашата стратегија… и неговото хостирање е исто така уникатно. Додека ја развивам нивната стратегија, давам преглед на: Аудио – развој