Моќта на податоците: Како водечките организации ги користат податоците како конкурентна предност

Податоците се сегашниот и иден извор на конкурентна предност. Борја Гонзалес дел Регуерал – Продекан на Факултетот за хумани науки и технологија на Универзитетот IE Деловните лидери целосно ја разбираат важноста на податоците како фундаментално средство за нивниот бизнис раст. Иако многумина го сфатија неговото значење, повеќето од нив сè уште се борат да разберат како може да се искористи за да се извлечат подобри деловни резултати, како што се претворање на повеќе потенцијални клиенти во клиенти, подобрување на репутацијата на брендот или