Преценување на цените: Како работи и колку трае трајноста на Амазон

Амазон објави дека трговците што продаваат на нејзиниот пазар учествуваат со 45% во продадените единици во вториот квартал на 2015 година, за разлика од 41% претходната година. Бидејќи милиони продавачи продаваат милијарди производи на трговска страница како Амазон, продавачите имаат корист од прилагодувањето на цените, така што и двајцата се конкурентни и се уште можат да одржуваат профит. Прескапувањето е стратегија на искористување на цената за да се постигне зголемена продажба. Што е тоа автоматско пресметување на нови цени? Како и со многу системи,