PartnerStack: Управувајте со вашите филијали, препродавачи и партнери

Нашиот свет е дигитален и повеќе од тие врски и ангажмани се случуваат на Интернет од кога било досега. Дури и традиционалните компании ги движат своите продажби, услуги и ангажмани преку Интернет truly тоа е навистина новото нормално од пандемијата и блокирањата. Маркетингот од уста е критичен аспект на секој бизнис. Во традиционална смисла, тие упати можат да бидат неефикасни… да пренесат телефонски број или е-пошта на колега и да чекаат да ringвони телефонот.