Како да ги вратите клиентите назад

Една од најважните работи за нов или основан бизнис е да се обезбеди постојан приход. Без оглед во која деловна активност сте, враќањето клиенти е одличен начин да се воспостават стабилни приходи. Природен дел од ова е дека клиентите ќе бидат изгубени со текот на времето да се разгоруваат. За да се надомести загубата во бизнисот, бизнисот може да направи две работи: Стекнување нови клиенти Вградување стратегии за враќање на старите. Додека и двајцата се

Авто-мета: Маркетинг мотор за однесување за е-пошта

Маркетингот со базата на податоци е поврзано со однесување на индексирање, демографија и правење предвидувачка анализа за вашите потенцијални клиенти, со цел да им се пласирате поинтелигентно. Јас всушност напишав план за производи пред неколку години за статистички да ги бодувам претплатниците по е-пошта врз основа на нивното однесување. Ова ќе му овозможи на продавачот да ја сегментира својата популација на претплатници врз основа на тоа кој е најактивен. Со индексирање на однесувањето, пазарџиите можат да ги намалат пораките или да тестираат различни пораки до оние претплатници кои