ROBO: Како денешните купувачи истражуваат преку Интернет и купуваат офлајн

Додека ние продолжуваме да правиме голема работа од растот на продажбата преку Интернет, важно е да се запамети дека 90% од потрошувачките купувања сè уште се вршат на малопродажба. Тоа не значи дека Интернет нема огромно влијание - има. Потрошувачите сè уште сакаат задоволување на гледањето, допирањето и тест-возењето на производот пред да платат за него. ROBO не е нова, но станува норма во патувањето за потрошувачи на потрошувачите и т