Дали ќе ја изгубите работата за маркетинг пред робот?

Ова е една од оние објави што ги шмркате… и потоа одете да земете шушка бурбон за да заборавите. На прв поглед, ова изгледа како смешно прашање. Како во светот би можеле да замените маркетинг менаџер? За тоа е потребна можност темелно да се проучи однесувањето на потрошувачите, објективно да се анализираат комплексни податоци и трендови и да се размислува креативно за да се изнајдат решенија што ќе успеат. Прашањето бара од нас да разговараме за какви задачи реално стануваме