Продуктивност: Рубриката „Брз, ефтин, добар“

Сè додека имало менаџери на проекти, постоел брз и валкан трик за опишување на кој било проект. Се вика правило „Брзо-ефтино-добро“ и ќе ви требаат околу пет секунди за да го разберете. Еве го правилото: Брзо, ефтино или добро: Изберете кои било две. Целта на ова правило е да нè потсети дека сите комплицирани потфати бараат размена. Кога и да имаме добивка во една област, несомнено ќе има загуба на друго место. Значи