Трансформирање на вашата продажба преку мулти-нишки пристап

Бев поканет да учествувам во неодамнешната панел дискусија на Конференцијата за продуктивноста на продажбата на Здружението за управување со продажба во Атланта. Сесијата беше фокусирана на Трансформација на продажбата, при што панелистите ги дадоа своите размислувања и согледувања за најдобрите практики и критичките фактори за успех. Една од првите точки на дискусија се обиде да го дефинира самиот поим. Што е трансформација на продажбата? Дали е прекумерно користено и евентуално возбудено? Општиот консензус беше дека, за разлика од ефикасноста или можноста за продажба,