Ајнштајн: Како АИ решението на Salesforce може да ги поттикне маркетингот и перформансите на продажбата

Одделенијата за маркетинг честопати имаат недоволно вработени и преморени работници - балансираат време на пренесување податоци помеѓу системите, идентификуваат можности и распоредуваат содржини и кампањи за зголемување на свеста, ангажманот, стекнувањето и задржувањето. Меѓутоа, на моменти, гледам дека компаниите се борат да останат во чекор кога има вистински решенија таму што би ги намалиле ресурсите потребни за зголемување на вкупната ефективност. Вештачката интелигенција е една од тие технологии - и веќе се докажува дека им обезбедува вистинска вредност на маркетерите