Mailjet започнува тестирање на A / X со најмногу 10 верзии

За разлика од традиционалното тестирање на A / B, тестирањето A / x на Mailjet им дозволува на корисниците да споредуваат до 10 различни верзии на тест-пораки испратени врз основа на мешавина до четири клучни варијабли: Тема на е-пошта, Име на испраќач, Одговор на име и содржина по е-пошта. Оваа одлика им овозможува на компаниите да ја тестираат ефективноста на е-поштата пред таа да биде испратена до поголема група примачи и нуди увид на клиентите за рачно или автоматско избор на најефективна е-пошта