SlickText: Кои се одликите и можностите за интеграција на платформата за СМС-маркетинг?

Повеќето бизниси размислуваат за текстуални пораки како само можност за испраќање текстуална порака до претплатник. Сепак, СМС и ММС пораките се развија со текот на годините. Настрана од основните барања за усогласеност, платформите за маркетинг со текстуални пораки значително се развија со мноштво опции за ангажман, автоматизација, сегментација, персонализација и интеграција на можностите. SlickText е целосно опремена, богата со одлики платформа за текстуални пораки што е солидна за основниот бизнис, кој сака само да направи текст, ги нуди сите