Како вашата забавена веб-страница го нарушува вашиот бизнис

Пред неколку години, моравме да ја мигрираме нашата страница до нов домаќин, откако нашиот сегашен домаќин започна да станува сè побавен и побавен. Никој не сака да ги смени хостинг компаниите… особено некој што е домаќин на повеќе веб-страници. Миграцијата може да биде доста болен процес. Освен зголемувањето на брзината, замаецот нудеше бесплатна миграција, така што тоа беше победа-победа. Немав избор, сепак, со оглед на тоа дека доста работа што ја работам е оптимизирање на страниците