Врвни активности за маркетинг преку Интернет за мали и средни бизниси

Емарсис, водечки снабдувач на софтвер за маркетинг во облак за компаниите B2C, ги објави резултатите од своето лично и онлајн истражување на 254 професионалци во трговијата на мало, објавени во партнерство со WBR Digital. Клучните наоди вклучуваат МСП (деловни активности со приходи од 100 милиони долари или помалку) во трговијата на мало со B2C развиваат стратегии за сеопфатен канал околу докажаниот успех, трошат повеќе време за подготовка за критичната сезона на празници и се обидуваат да ја изнесат понапредната технологија во прв план и држи чекор