Како јаболка и сирење, е-пошта и маркетинг на социјални медиуми

Го сакам тој цитат од Тамсин Фокс-Дејвис, виш менаџер за развој во „Контакт контакт“, опишувајќи ја врската помеѓу социјалните медиуми и маркетингот по е-пошта: Социјалните медиуми и маркетингот по е-пошта се како сирење и јаболка. Луѓето не мислат дека одат заедно, но тие всушност се совршени партнери. Социјалните медиуми помагаат да се прошири опсегот на вашите е-пошта кампањи и можат да ја градат вашата пошта. Во меѓувреме, добрите е-пошта кампањи ќе го продлабочат односот што го имате со контактите на социјалните мрежи и ќе се свртите