Инфегиски атлас: Интелигентни одговори од социјалните медиуми

Недостасува голем дел од истражувањата што ги гледам на Интернет, тој е контекст на дадената статистика. Откривам дека статистиката е погрешна (често намерно) и се базира на прозорци на идеални околности или невообичаени настани. Како и да е, тие сепак се споделени. Случајно, јас сум прилично уверен дека буквално секој медиум ќе ти каже дека тие имаат најдобар поврат на инвестицијата. Невозможно е секој да биде најдобар ... и што е уште поважно, најдоброто е субјективно.