Како се структурираат тимовите на социјалните медиуми

Овој инфографик од GO-Gulf.com одлично ја илустрира широката варијација во работењето на тимовите на социјалните мрежи. Дознајте колку напори вложуваат бизнисите во своите кампањи за социјални медиуми. Колку луѓе имаат вработено за нивните кампањи на социјалните медиуми, какви квалитети бараат работодавците кај експертите за социјални медиуми од нашиот детален инфографик за тоа како организациите ги структурираат своите тимови за социјални медиуми. Од инфографикот Go-Gulf, Како организациите ги структурираат тимовите на социјалните медиуми. Копај