Слушајте и насочете ги можностите на Твитер со SocialCentiv

Секој ден, 230 милиони корисници на Твитер испраќаат повеќе од 500 милиони твитови. Со правилен пакет клучни зборови, деловните субјекти можат да ги решат локалните клиенти. Трикот е да разберете кои клучни зборови функционираат и како разговорите се случуваат на Твитер. SocialCentiv ги идентификува потрошувачите кои ја испраќаат својата намера кон некој производ, услуга или содржина поврзана со вашиот бизнис. Потоа можете да ги претставите потенцијалните клиенти насочен, персонализиран стимул дизајниран да влијае на нивната одлука за купување. За време на Националниот 2014 г.