Совети за тестирање на А / Б на експерименти на Google Play

За развивачите на апликации за Android, Експериментите на Google Play можат да обезбедат вреден увид и да помогнат во зголемувањето на инсталациите. Извршувањето на добро дизајниран и добро испланиран тест А / Б може да направи разлика помеѓу корисникот што ја инсталира вашата апликација или конкурентот. Сепак, постојат многу случаи кога тестовите биле неправилно извршени. Овие грешки можат да работат против апликација и да ја нарушат нејзината изведба. Еве упатство за користење експерименти на Google Play за тестирање на А / Б. Поставување експеримент на Google Play Можете да пристапите до