Социјалниот радар се интегрира со NetSuite's SuiteCloud

Социјалниот радар на Infegy е интегриран со NetSuite во комбинирано решение наречено Social Radar SuiteApp за платформата за компјутери на NetSuite SuiteCloud. Интеграцијата ја проширува SuiteAnalytics на платформата со анализа заснована на улоги за историски тренд на разговори, споделување глас, клучни влијатели, увид во конкуренцијата, анализа на чувства, теми и категории на интерес и демографија. Потоа, компаниите можат да ги користат овие информации за да изградат подобри производи, прилагодени услуги и кампањи за фино усогласување за да ги исполнат специфичните желби на нивната насочена публика,