Лексички ономии: Синонимија, Антонимија, Хипонимија, Меронимија, Холонимија

As DK New Media ги истражува стратегиите за авторитет на содржини што ги развиваме за нашите клиенти, има методологија поврзана со темите што ги произведуваме, празнините што ги идентификуваме и приоритетите што ги создаваме. Прво, неколку дефиниции: Што е таксономија? Таксономија - дводимензионален хиерархиски класификациски модел на архитектурата на локацијата. Во рамките на вашата веб-страница и стратегиите за содржина, ова се обично категориите - познати како збирка - на слични теми. На Martech Zone, ние имаме