Престанете да кажувате дека обемот на внимание се намалува, НЕ!

Ние ја сакаме содржината за грицкање исто како и следната личност, но верувам дека постои огромна заблуда во нашата индустрија. Поимот дека обемот на внимание се намалува, треба да се стави одреден контекст околу него. Прво, апсолутно не се согласувам дека луѓето трошат помалку енергија образувајќи се околу следната одлука за набавка. Потрошувачите и бизнисите кои поминаа многу време пред да направат истражување, сè уште прават многу истражувања сега. Извршував извештаи за аналитика