Продажна машина: Зголемете ја пробната конверзија на SaaS и усвојувањето на клиентите

Ако продавате производ на софтвер како услуга (SaaS), вашите приходи зависат од користењето на податоците на клиентите и употребата на производот на ниво на контакт и сметка. Salesmachine ги овластува тимовите за продажба и успех со активен увид и автоматизација за зголемување на пробната конверзија и усвојувањето на клиентите. Продажната машина има две примарни придобивки што ја зголемуваат пробната конверзија - Резултати за квалификувани лидери засновани на соодветноста на клиентот и усвојувањето на производот. Пробната квалификација на Salesmachine му овозможува на вашиот тим за продажба да се фокусира на високо квалификувани