4-те најефикасни формати на содржина B2B?

Ние не сме изненадени од резултатите од Извештајот за бенчмаркинг на маркетингот на содржината 2015 година. Ние го сменивме скоро целиот фокус за зголемување на уделот на пазарот, свесност за брендот и оптимизација на конверзијата врз органот за содржина што го развиваме за нашите клиенти. Врвните формати на содржина за маркетинг B2B се: Студии на случај - Освен промовирање на вашата марка, студија на случај обезбедува ефективно средство за раскажување приказна за клиент што ќе се регистрира со други потенцијални клиенти.