7 совети за ефективен маркетинг на дигитални купони

Добриот пријател Адам Смал има платформа за мобилен маркетинг со текст што гледа неверојатни стапки на откуп на понудите за СМС-текстови. Една техника ми кажа за клиентот кој понуди понуда за пријател каде што добивте бесплатно тресење кога ќе донесете пријател до установата. Тие би го испраќале текстот половина час пред ручекот и ќе имало линија пред вратата. Тоа е одличен концепт затоа што не сте