Пристап од 8 чекори кон успешен маркетинг на содржини

Вертикални мерки развија пристап во 8 чекори за развој на успешен проект за маркетинг на содржини кој вклучува развој на стратегија, идеација, создавање содржина, оптимизација, промоција на содржина, дистрибуција, негување и мерење на олово. Гледањето на овој маркетинг на содржина како кохезивна стратегија во текот на целиот животен циклус на клиентот е императив бидејќи ја усогласува содржината со сцената или намерата што посетителот ја има на вашата страница и гарантира дека има пат до конверзија. Создавањето содржина е во пораст. Со скоро 50%