3 причини за проширување на достигнувањето до маркетингот со видео

Видеото е една од најмоќните алатки за маркетинг во вашиот арсенал за проширување на опсегот на маркетингот, но сепак честопати се занемарува, недоволно се користи и / или се сфаќа погрешно. Нема прашање дека производството на видео содржини е застрашувачко. Опремата може да биде скапа; процесот на уредување одзема многу време и наоѓањето доверба пред камерата не е секогаш лесно. За среќа, денес имаме многу достапни опции за да помогнеме во надминување на овие предизвици. Најновите паметни телефони нудат 4K видео, монтажа