3 чекори за започнување деловна видео маркетинг кампања

Видео маркетингот е во целосна сила и маркетерите кои ја користат платформата ќе ги добијат придобивките. Од рангирање на Youtube и Google до наоѓање на вашите насочени потенцијални клиенти преку видео реклами на Facebook, видео содржините се издигнуваат на врвот на вестите побрзо од бел слез во какао. Па, како го искористувате овој популарен, но комплициран медиум? Кој е првиот чекор во создавањето видео-содржина што е привлечна за вашата публика? На Видеопот, ние произведувавме и