Зголемената и виртуелната реалност ќе бидат задолжителни во трговијата

Кога луѓето ќе ме прашаат за предвидувања, типично им укажувам на некој друг. Јас не сум многу футурист, но имам прилично добар учинок во гледањето како напредувањето на технологијата ќе влијае на однесувањето на купувањето. Една технологија за која јас бев прилично тивка е зголемената реалност и виртуелната реалност. Сè е кул, но верувам дека сме уште неколку години далеку од практична употреба. Ако си малопродажба, јас ќе одам