8-те карактеристики на добра марка „V“

Со години ја користев идејата за брендирање. Еден куп осетливи луѓе кои се расправаат за нијанса на зелена боја во логото, ми се чинеа безобразни. Како и цената на агенциите за брендирање кои наплатуваа десетици, па дури и стотици илјади долари. Потекло ми е инженерството. Единствениот код за боја што ми беше грижа беше да жичам нешто заедно. Мојата работа беше да го сменам проблемот со скршеното и потоа да го поправам.