Што е сервер за реклами? Како функционира рекламирањето?

Време на читање: 2 минути Можеби изгледа како прилично елементарно прашање: „Како се прикажуваат рекламите на веб-страница?“ Процесот е доста сложен и се случува за неверојатно краток временски период. Постојат издавачи низ целиот свет кои обезбедуваат релевантна, насочена публика до која рекламодателите се обидуваат да стигнат. Потоа, тука се размените за рекламирање низ целиот свет, каде што рекламодателите можат да целат, да наддаваат и да поставуваат рекламирање. Она што е Ad Server, серверите за реклами се системите