Безбедност и безбедност на WordPress

Нашата страница е хостирана на замаец и ние сме исто така филијали затоа што веруваме дека таа е најдобрата платформа за хостинг на WordPress на планетата. Поради популарноста на WordPress, таа стана популарна мета на хакери. Тоа не значи дека не може да биде безбедна платформа, сепак, тоа значи само дека е во најдобар интерес на секој корисник да се осигура дека тие ја одржуваат платформата, приклучоците и ги чуваат своите страници безбедни. Ние му дозволивме на замаецот да стори многу од ова за нас!