Аргументирање против историјата и за влез во работа

Имав интересен разговор со мојот пријател, Чад Мајерс од маркетингот на 3 капи, разговарајќи за тоа како нашата земјоделска економија и Индустриската револуција доведоа до нашите модерни работни навики. Исто како тастатурите QWERTY на нашиот компјутер (тие беа дизајнирани да бидат неефикасни за да не лепат копчињата за машина за пишување, но сепак денес ги користиме на уреди што никогаш, никогаш нема да се лепат), ние користиме размислување старо од 100 до 1,000 години ( и повеќе)

Тестирање на лидерство со телекомуникација

Оваа вечер се сретнав со Пат Којл и другите Smoosiers во Отворен дом на Пат во седиштето на помалата Индијана. Една одлична дискусија што ја имав беше со Лалита Амос, тренер за лидерство и специјалист за човечки ресурси, алумни на Пурдју и придружен професор на NYујорк. Имав задоволство да ја споделам сцената со Лалита кога разговарав со IABC за употребата на социјалните мрежи во компаниите. Лалита забележа дека технологијата всушност ги принудува менаџерите да го прават тоа