Светот на следење и анализа на социјалните медиуми

Првиот податок за овој инфографик е прилично фасцинантен… растот на пазарот на алатки за аналитика. Според мое мислење, тоа укажува на неколку прашања. Прво е дека сите сè уште бараме подобри алатки за известување и следење на нашите маркетинг стратегии и второ е дека сме подготвени да примениме поголем процент од нашиот маркетинг буџет за да обезбедиме дека нашите стратегии работат. Како што ги користиме социјалните медиуми за да се поврземе со другите, ние